Založ si blog

Prečo nespokojní ľudia volia Čaputovu? Prečo ich trápi predražené CT-čko a nie úroky ktoré platíme medzinárodným inštitúciám? Prečo nás z médií oslovujúhlupáci, ktorí svoje nevedomosti ponúkajú ako múdrosti ktoré ma spoločnosť nasledovať?

Na tieto otázky z nadpisu článku skúsim odpovedať čo najjednoduchšie vychádzajúc z materiálov koncepcie sociálnej bezpečnosti.

Na pozadí tzv. studenej vojny sa medzinárodnej parazitickejelite podarilo oddeliť proces postindustriálneho vývoja od kontroly spoločnosťou. Ako nárazníkové pásmo medzi sebaa zvyšok spoločnosti vytvorili tzv. administratívni sektor a sektor služieb, ktoré expandujú do základných otázok života moderného občana, a neumožňujú mu porozumieť súvislostiam.

Súčasné vzdelávacie koncepty slúžia predoetkým na vytváranie, udržovanie a maskovanie stabilného systému vzťahov medzi záujmami IT priemyslu, finančných trhov, akademickej sféry a formálne vládnucich garnitúr.  Všetci menovaní sú iba výkonnou perifériou súčasnej globálnejprotiľudovej koncepcie, založenej na monopole úžery a na vláde umelo vytvorených sociálnych skupín.

Koncepcia klasických základných a stredných škôl mala b dávno nahradená všeobecným stredným vzdelaním s dôrazom na to, pozn zákonitosti spoločnosti a systému v ktorom žijeme. Miesto toho stále narastá počet odborov a predmetov parazitujúcich na narastajúcej všeobecnejnevedomosti. V školách miesto vzdelávania pchajú do žiakovabstraktné hodnoty a prichádzame tak o prirodzené talenty,tvorivý potenciál a energia spoločnosti sa deformuje. Do psychiky sa podsúvajú rôzne vzájomne nezlúčiteľné asociácie, ktoré sa vydávajú za pravdivé, čo blokuje mozaikovité vnímanie a chápanie, degraduje rozum a odvádza od tvorivej činnosti.

Typickým produktom rôznych pochybných odborov sú súčasní novinári, či rôzny kvázi intelektuáli a analytici, ktorí dennodenne svoje nevedomosti chrlia na nás v médiách vydávajúc to za múdrosti ktoré ma spoločnosť nasledovať.

Výsledkom je, že dnes už prakticky nikto nevie vyjadriť svoju nespokojnosť adresne. Priemerný občan nemá prehľad o okolnostiach života spoločnosti. Masová nespokojnosť sa dnes vyjadruje dožadovaním sa zmeny vlády, alebo odvolaním nejakého ministra. Nikto sa však nedožaduje vedieť akú infraštruktúru vlastne budujeme, komu dlží náš štát, prečo si na chod štátu požičiavame atď. To je chyba ktorá plynie s defektného výkladu moci v štáte a spoločnosti.

časné usporiadanie štátu rozoznáva tri typy moci: zákonodarnu, výkonnú a súdnu. Je však možné niečo riadiť, pokiaľ nie je urče cieľ riadenia? Majú niektoré z nich v popise práce stanovovanie cieľov a koncepc riadení, teda prípravy dlhodobých strategických záujmov spoločnosti? Nemajú! Zákony sú len nástrojom realizácie určitej koncepcie,ale túto koncepciu  netvoria, len ju pomáhajú realizovať a chránia ju. Štátne výkonné štruktúry prezentujú koncepciu, ale nemenia ju, taktiež hlavné trendy vzdelávacích osnov.

Takto ,,orezané“ štáty preto prenášajú stále viac dôležitých funkc na medzinárodné organizácie, lebo nie sú schopnésamostatného riadenia. Po skončení 2. svetovej vojny presiahol počet medzinárodných organizácií stovku a v súčasnosti ich je už 250. Globálne a medzinárodne organizácienemajúujem, aby sme boli sebestační, pretoženesebestačný, nesvojprávný štát znamená nesebestačných a nesvojprávnych občanov. Lebo iba taký sú zárukou, že sakrajina nespamätá a neujme sa funkčného riešenia problémov.

Zmeniť tento stav môžu iba občania, politici sú mimo akýchkoľvek praktických riešení. Oficiálna politika si zachovala svoj lokálni charakter, zatiaľ čo rozhodujúcainfraštruktúra je ríadena globálne. Dnešné politické strany súlen adaptívní modul stále rovnakého globálneho systému. Takže nadávať na Fica, Danka, Orbána, alebo Merkelovu je úplne od veci. Tieto figúrky nedokážu riadiť ani vojenské priority, keďže sú podriadené nadnárodnému spolku NATO. Nedokážu riadiť ani ochranu zdravia spoločnosti preddrogami, farmapriemyslom, GMO.., a už vôbec nedokážuriadiť  zodpovednú finančnú politiku svojich krajín, kúverové bremeno je riadené a nastavované niekde úplne inde, než v danom štáte.

Tieto bábky budú vždy len kecať o korupcií  na regionálnejúrovni a vyťahovať dookola opakované nepodstatné kauzy, ale o globálnej korupcii, ktorá zotročuje všetky štáty, nebude v ich prejavoch ani zmienka. Koľkokrát ste počuli akým štruktúram a koľko Slovensko zaplatilo na úrokoch zoštátneho dlhu? Ani raz, za to o predražených CT  a ďalšom množstve nevýznamných prípadov korupcie ste unavovaní dennodenne.

Hlavným problémom sveta je úrok a s ním spojené nekryté peniaze, ktoré umožňujú skutočnej moci kriviť vedu, kultúru,históriu, kupovať si politické strany, organizovať globálnyterorizmus, migráciu a „majdany za prostriedky ukradnuté po celom svete. Dnešní politici s tým nič ani s dominujúcouideológiou liberalizmu neurobia. Len prikyvujú, príjmajúdelegácie a vedú s nimi „dialóg“. Metodológia spracovaniainformácií a chronológie faktov je už potom úplne mimo rámec ich schopností.

Na zaver pridávam anonymný text z internetu o výdobytkoch socializmu, ktorý sa veľmi hodí na porovnanie toho, ako dokázal napredovať štát keď nebol závislí na systéme medzinárodnej úžery. Dávam ho tu nie preto, aby som chválil ideológiu bývalého režimu, ale preto, lebo vhodne ilustruje rozdiel medzi tým, keď má štát vlastnú koncepciu rozvoja a pracuje v prospech občanov a tým, keď sa vláda odovzdánadnárodnej finančnej elite, ktorá budúcnosť modeluje len v prospech vlastných ziskov.

Jalal Suleiman kandidát koalície KSS- VZDOR- strana prace.

Text kolujúci po internete:

Stále ohováraní „súdruhovia komunisti“ za „socializmu“ vo vojnou zničenom Československu :
• Vydržiavali veľkú armádu, ktorá nielen že strážila hranice a bola pripravená chrániť vlasť, ale bola kedykoľvek pripravená pomáhať pri živelných udalostiach a aj na akomkoľvek úseku hospodárstva.
• Zabezpečili prácu všetkým svojim občanom.
• Všetci Rómovia museli pracovať. Príživníci išli do väzenia. Ten, kto neplatil výživné na deti, išiel do vezenia, tam musel pracovať a peniaze išli matke a deťom.
• Ľudia zarábali toľko, že každý mohol vyžiť.
• V každom meste postavili továrne.
• Elektrifikovali a plynofikovali krajinu.
• Postavili vodné a tepelné elektrárne.
• Postavili nemocnice, zdravotnícke strediská a zaistili bezplatnú zdravotnú starostlivosť.
• Postavili obrovské množstvo cenovo dostupných bytov, ktoré ešte dnes majú takú cenu, že hypotéku na nich treba splácať celý život. Ich nájom bol veľmi lacný.
• Ceny energii boli veľmi lacné.
• Školstvo na všetkých stupňoch bolo úplne bezplatné.
• Postavili školy s jedálňami, telocvičňami a ihriskami.
• Vybudovali vodovody.
• V každej obci postavili kino, knižnicu, kultúrny dom, požiarnu zbrojnicu, poštu a obchod.
• Vybudovali pionierske domy a pionierske tábory. Starali sa o bezplatné aktivity mládeže vo voľnom čase
• Postavili rekreačné zariadenia a pracujúcim poskytovali rekreácie na zotavenie zadarmo.
• Postavili zimné štadióny, futbalové štadióny, športové haly, plavárne a iné športové zariadenia.
• Vybudovali bezprašné cesty do každej dediny.
• Stavali diaľnice.
• Zelektrifikovali železničné trate.
• Zabezpečili lacné autobusové spojenie do každej dediny od rána do polnoci.
• Poskytovali zľavy na dopravu pre študentov a pracujúcich.
• Zabezpečili sebestačnosť vo výrobe potravín.
• Potraviny boli veľmi kvalitné.
• Potraviny boli lacné s rovnakou cenou na celom území Československa.
• Veci pre malé deti boli za smiešne nízke ceny.
• Neboli bezdomovci.
• Mladým rodinám poskytovali nenávratné pôžičky na kúpu zariadení a stavbu rodinných domov.
• Do dôchodku sa odchádzalo v 60-ke, ženy „s deťmi“ a niektoré ťažké roboty skôr.
• Vybudovať telekomunikačné systémy, rozhlasové a televízne vysielanie.
• Ľudia sa nebáli chodiť v noci po mestách a dedinách a cítili sa bezpečne. Malé deti sa samé voľne pohybovali po širokom okolí.
• Počet ľudí pribúdal, pričom sme na bicykloch nemuseli nosiť prilby, v autách sa nepoužívali sedačky, …
• Nechránili sa osobné údaje, lebo ich nikomu nebolo treba.
• Ľudia boli družnejší a viac sa spolu zabávali (osobne, nie cez mobilné telefóny).
• Pôdu mohol vlastniť iba občan Československa.
• Drogy, terorizmus, … boli neznámymi pojmami.
• O homosexuáloch, … nebolo nič počuť.
• Cenzúra čiastočne dokázala ochrániť plátna kín, obrazovky televízorov, koncertné sály, … od „kultúrnych“ výplodov idiotov, debilov, úchylákov, … ktorí sa museli stiahnuť „do pivníc a tmavých uličiek“.
• Ukážte mi jediný národ našej veľkosti, ktorý dokázal vyrábať a vyvíjať prúdové lietadlá, dopravné lietadla, atómové reaktory, lokomotívy, trolejbusy, autobusy, traktory, radary, motocykle, osobné automobily, špičkové zbrane, tkáčske stroje, poľnohospodárske stroje, obrovské turbíny, nákladné automobily, námorné lode, tanky, špičkové sklárske a porcelánové výrobky, podieľať sa na vesmírnom výskume a vyrábať kvalitnú oceľ a hutnícke výrobky. Dnes nevyvíjame nič, sme iba montovňa automobilov.
• Po „okupácii“ v roku 1968 nám „Rusi“ nerozkradli štát, nechali nám naše banky a naše peniaze, ponechali nám naše poľnohospodárstvo a fabriky, obchodovali s nami, zabezpečili, pokoj, spokojnosť a mier.
• A pri tom všetkom mali vyrovnaný štátny rozpočet a žiadne dlhy !!!!
• „Kapitalizmus“ mal lepšiu iba jednu vec : dokonale prepracovanú a účinnú propagandu, ktorou dokázal nakaziť našu spoločnosť a dostal osprostený dav do ulíc, kde sa štrngajúcimi kľúčmi pripravil o všetko.
Stav po 30-tich rokoch kapitalizmu a liberalizmu :
• Majetok štátu rozkradnutý, veľká časť národa nevie ako prežiť, bezdomovci, … a dlh štátu a občanov dosahuje astronomickú výšku. V krajine ktorú nepustošia tornáda, nesužujú zemetrasenia, nevybuchujú sopky, úrodu nežerú kobylky, netrápia ju suchá a 70 rokov nezažila vojnu.
• Za socializmu niekto ukradol vrece uhlia alebo cementu, ale teraz po „novembri“ niekto ukradol celé bane a cementárne.
• Západ nás skrotil ako lacnú pracovnú silu a urobil si z nás odbytište pre svoje druhotriedne výrobky.
• Z komunistu sa stal demokrat, z ateistu katolík, z veksláka podnikateľ, zo zlodeja a podvodníka podnikateľ, z výpalníka esbeeskár. Z dušičiek sa stal Helloween, z deda Mráza sa stal Santa Claus. V škole sú učitelia bez autority a po chodbách drogy. Nekvalitné potraviny, v alkohole metanol. V televízii hnoj.
• Aj socializmus mal svoje mínusy, lenže teraz plusov poriadne ubudlo a mínusov extrémne pribudlo a stále pribúda.

Voľby 2020: Falošná bitka falošných aktérov.

11.12.2019

Kandidátky politických strán uchádzajúcich sa o hlas slovenského voliča sú odovzdané a volebná kampaň bola už dávno predtým v plnom prúde. Volebná bitka sa odohrá 29. februára 2020 a to je jediný pravdivý údaj. Všetky informácie, ktoré s touto bitkou súvisia a budú súvisieť, sú falošné i vrátane výsledkov všeľudového hlasovania. Celkom iste je to mizéria. [...]

Ako chcel liberálny aktivista znemožniť Harabina, no precenil svoj intelekt, právne znalosti a nakoniec znemožnil len sám seba.

19.07.2019

Do relácie v Slobodnom vysielači s názvom s Harabinom o práve sa dovolal nejaký Ivan z Bratislavy ktorý chcel znemožniť Harabina a tak mu odrapotal pripravený komentár o tom, ako ústavný súd nemal čo odkladať inauguráciu prezidentky kvôli jeho sťažnosti, lebo aj tak jeneopodstatnená. Zacitujem: Ja by som sa vrátil k tej vašej ústavnej sťažnosti. Opakovane tvrdíte, [...]

Proti neústavnej inaugurácií sa ozvala len KSS. Pronárodne strany ako SNS, ĽSNS a Národná koalícia mlčia.

18.06.2019

Vo štvrtok zvolal sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin tlačovú konferenciu, na ktorej objasnil, že inaugurácia novej prezidentky nemôže prebehnúť skôr, než sa ukončí volebný proces. Ten sa ukončí vtedy, keď Ústavný súd rozhodne o volebnej sťažnosti ktorú podal. Podobnú situáciu riešil aj ústavný súd pred dvomi rokmi v Rakúsku. Tam dokonca sťažnosti vyhovel a [...]

celoplošné testovanie Covid 19

PCR testy odhalili 1060 infikovaných. Pribudlo 52 úmrtí

18.01.2021 10:05

Celkovo evidujeme 3526 obetí koronavírusu.

Zuzana Čaputová, Igor Matovič, Richard Sulík

NÁZOR: (Za)chráň sa kto môžeš. S vírusom bojujú Mat a Pat

18.01.2021 10:00

Krátky príbeh o tom, ako Matovič a Sulík dokázali v krátkom čase premeniť operáciu Spoločná zodpovednosť na donebavolajúcu nezodpovednosť.

Alexej Navaľnyj

V súvislosti s Navaľného návratom do Ruska zadržali 69 osôb

18.01.2021 09:14, aktualizované: 10:09

Proti trom osobám bola zo strany polície použitá neprimeraná sila, pričom dve z nich boli následne hospitalizované.

Donald Trump

Trump neplánuje udeliť milosť sebe ani svojej rodine

18.01.2021 07:50

Dosluhujúci americký prezident chce v posledný deň vo funkcii pred inauguráciou svojho nástupcu Joea Bidena udeliť ešte viac ako 100 milostí.

Jalal Suleiman

Ľudský rozum čelí v tomto období neľútostnému útoku na pamäť. Tento útok je frontálny. Má za cieľ tunelovať pamäť a vymazať z nej výsledok duševných a materiálnych hodnôt, ktoré boli získané dlhodobou akumuláciou ľudskej činnosti. Pracujúci, bráňme si!

Štatistiky blogu

Počet článkov: 31
Celková čítanosť: 200022x
Priemerná čítanosť článkov: 6452x

Autor blogu

Kategórie